Bumbu Agency Sdn Bhd

3 Penyata Kewangan Penting Untuk Setiap Pemilik Perniagaan 

Penyata Kewangan Penting Untuk Setiap Pemilik Perniagaan 

Penyata Kewangan Penting Untuk Setiap Pemilik Perniagaan

 

Penyata Kewangan, perniagaan kecil mesti dimaklumkan dengan baik untuk bertahan dalam persekitaran yang kompetitif dan salah satu kecekapan penting yang harus mereka kembangkan adalah membaca dan memahami penyata kewangan yang penting. Memahami penyata kewangan penting seperti ‘Trial Balance’, ‘Balance Sheet’, dan ‘Untung Rugi’ penyataan sangat penting kerana ini adalah laporan yang sangat penting bagi perniagaan kecil untuk memastikan daya saing mereka di pasaran.

 

3 Penyata Kewangan Penting Untuk Setiap Pemilik Perniagaan 

 

“Anda Tidak Dapat Improve Jika Anda Tidak Ukur!”

 

Menjalankan perniagaan tanpa memahami laporan kewangan ini adalah seperti memandu kereta tanpa papan pemuka. Mari kita perhatikan setiap laporan kewangan ini secara terperinci.

 

Perniagaan yang terlibat dalam aktiviti kewangan memerlukan maklumat yang berterusan mengenai berbagai parameter seperti permintaan pasar, pangsa pasar, harga, kegiatan kompetitif, biaya produksi, pelaburan, biaya modal, dan pungutan berkanun. Daripada jumlah tersebut, salah satu yang paling penting adalah maklumat kewangan seperti pendapatan, kos, modal, gaji, pinjaman, dan pelaburan.

 

Sekiranya anda mengambil contoh rumah tangga, maklumat mengenai item seperti gaji yang diperoleh oleh penghasil gaji pokok, perbelanjaan yang dikeluarkan untuk mengurus rumah tangga, yuran sekolah, dan harga sayur-sayuran akan menjadi beberapa maklumat yang diperlukan secara berkala dan ini akan merupakan maklumat kewangan.

 

Salah satu kaedah mengumpulkan dan menyimpan maklumat kewangan adalah kaedah double-entry di mana untuk setiap jumlah wang yang ditransaksikan akan ada entri debit dalam satu akaun dan entri kredit di akaun lain. Semua akaun akan mempunyai baki kredit atau baki debit.

 

Untuk memastikan bahawa data yang dicatat dilakukan dengan betul dan disimpan, akauntan menggunakan alat yang dikenali sebagai baki percubaan. Baki percubaan akan membolehkan akauntan menyiapkan maklumat yang kemudiannya dapat digunakan untuk menghasilkan penyata kewangan penting seperti kunci kira-kira dan penyata untung rugi (juga dikenali sebagai penyata pendapatan).

 

Apakah Trial Balance?

 

Dalam sistem perakaunan berdasarkan kaedah kemasukan dua kali, setiap perbelanjaan yang dikeluarkan akan dimasukkan sebagai debit dalam satu akaun dan kredit di akaun lain. Begitu juga, wang yang diterima juga akan menerima layanan yang sama.

 

 

Setelah tempoh berakhir dan semua penyertaan dibuat, baki percubaan akan disediakan. Ini akan menjadi penjumlahan semua akaun lejar umum.

 

Pada akhir tempoh (satu tahun) untuk mana baki percubaan dihasilkan, semua akaun akan menunjukkan baki kredit atau baki debit bergantung pada jumlah transaksi yang diposkan ke setiap akaun. Apabila baki disenaraikan, ia akan menunjukkan sama ada jumlah semua debit sama dengan jumlah semua kredit.

 

Sekiranya mereka tidak menghitung, siasatan dapat menunjukkan kesalahan dan yang sama dapat diperbaiki (sebab itulah ia disebut imbangan percubaan). Imbangan percubaan juga akan membantu mengesan kesilapan aritmetik atau entri yang salah.

 

Setelah memperbaiki kesilapan sedemikian rupa sehingga kredit dan debit sama baki percubaan akan digunakan untuk menyediakan penyata kewangan penting, lebih khusus pada kunci kira-kira dan penyata untung rugi.

 

Apakah Balance Sheet?

 

 

Balance Sheet memberikan keadaan kewangan syarikat seperti pada hari tertentu berkaitan dengan liabiliti, aset, dan modal milik syarikat. Sama seperti gambar yang diambil seketika, kunci kira-kira menggambarkan prestasi syarikat seperti pada hari tertentu.

 

Mari kita perhatikan pelbagai komponen balance sheet

 

1- Liabiliti

Lazimnya, bahagian liabiliti meliputi kunci kira-kira seperti modal saham, rizab dan lebihan, pinjaman bercagar dan tidak bercagar, serta liabiliti dan peruntukan semasa.

 

2- Modal

Sebagai contoh, sebuah syarikat pembuatan memerlukan modal untuk membeli peralatan yang menghasilkan barang. Ia memerlukan dana untuk membayar gaji tenaga kerja. Dana akan datang dari pemilik dan ini disebut sebagai modal (ekuiti).

 

3- Pinjaman Bercagar dan Tidak Bercagar

Sekiranya modal mereka tidak mencukupi maka mereka akan meminjam dari agensi pinjaman atau mencari pelabur. Pinjaman ini dapat berupa pinjaman bercagar dan pinjaman tanpa jaminan. Apabila pinjaman seperti debentur atau pinjaman bank diberikan terhadap aset syarikat, mereka dikenali sebagai pinjaman bercagar. Apabila pinjaman atau pendahuluan diberikan tanpa jaminan aset syarikat, mereka dikenali sebagai pinjaman tidak bercagar.

 

4- Liabiliti Semasa

Liabiliti semasa adalah wang yang harus dibayar oleh syarikat kepada pembekal, vendor, kontraktor, atau perunding yang perlu dibayar dalam tahun kewangan dan biasanya dibayar dari aset semasa syarikat. Ini termasuk antara lain pemiutang, perbelanjaan terkumpul, dan pembayaran pendahuluan.

 

5- Reserves and surplus

Reserves dan surplus adalah keuntungan yang disimpan oleh syarikat tanpa mengagihkannya kepada pemilik ekuiti.

 

6- Peruntukan

Peruntukan adalah liabiliti yang belum ditentukan seperti dividen, cukai, dan kemungkinan luar jangka yang berlaku pada tahun kewangan yang akan dibayar pada kemudian hari.

 

7- Pelaburan

Pelaburan dalam harta tanah, bon, dan saham yang dirancang oleh syarikat selama lebih dari satu tahun dianggap sebagai aset pada kunci kira-kira.

 

8- Aset

Bahagian aset dalam kunci kira-kira merangkumi item seperti aset tetap, pelaburan, aset semasa, perbelanjaan lain-lain, dan akaun debit untung rugi.

 

9- Aset semasa

Aset semasa adalah aset jangka pendek yang boleh ditukar menjadi tunai dalam tahun kewangan. Ini termasuk stok, bahan mentah yang dipegang, kerja dalam proses, dan akaun belum terima

 

10- Aset tetap

Aset tetap adalah aset fizikal (barang berharga yang dimiliki syarikat) seperti tanah dan bangunan, peralatan, perabot dan kelengkapan, dan kenderaan pengangkutan, wang tunai, stok barang yang dihasilkan dan wang yang akan diterima yang digunakannya untuk mengeluarkan produk atau memberikan perkhidmatan dan menjana pendapatan dengan menjual produk atau perkhidmatan.

 

Lembaran imbangan harus mengimbangkan sisi aset dan liabiliti penyata kewangan. Hubungan antara ketiganya adalah persamaan sederhana yang boleh ditulis seperti berikut:

Ekuiti Pemilik = Aset – Liabiliti

 

3 Penyata Kewangan Penting Untuk Setiap Pemilik Perniagaan 

(Pic Reference: Profitbook)

 

Kenyataan untung dan rugi

Oleh kerana syarikat dijalankan dengan objektif tertentu seperti untuk mendapatkan keuntungan, adalah penting bahawa operasinya selama setahun dimasukkan ke dalam penyata yang dikenali sebagai penyata pendapatan atau penyata untung rugi. Mari lihat bagaimana menyediakan penyata Untung Rugi.

 

Untung atau Rugi

 

Keuntungan boleh dibuat sekiranya pendapatan melebihi kos atau perbelanjaan. Sebaliknya, jika kos atau perbelanjaan melebihi pendapatan maka kerugian dilakukan. Oleh itu, penyata untung rugi mencatatkan prestasi syarikat sepanjang tahun dan memberitahu sama ada syarikat itu sihat dari segi kewangan atau tidak.

Penyata untung rugi dapat dijelaskan dengan persamaan berikut:

Keuntungan = Pendapatan – Kos

 

Pendapatan

Dalam persamaan di atas, pendapatan biasanya merupakan hasil penjualan yang direalisasikan untuk produk yang dijual atau perkhidmatan yang diberikan.

 

Kos

Kos dibahagikan kepada perbelanjaan berubah dan perbelanjaan tetap. Perbelanjaan berubah bergantung pada penjualan produk atau perkhidmatan, meningkat dengan kenaikan penjualan atau penurunan dengan penurunan penjualan. Sebaliknya perbelanjaan tetap tetap tetap tanpa mengira penjualan yang dicapai.

Contohnya, sewa untuk gedung pejabat, gaji untuk kakitangan pejabat, dan perbelanjaan insurans jatuh di bawah perbelanjaan tetap.

 

Untung kasar

Keuntungan kasar diperoleh dengan mengurangkan perbelanjaan operasi dari pendapatan operasi.

 

Pendapatan operasi

Pendapatan operasi diperoleh dengan mengurangkan overhead dari keuntungan kasar.

3 Penyata Kewangan Penting Untuk Setiap Pemilik Perniagaan 

(Pic Reference: Profitbook)

 

Dari gambar contoh di atas, jelas bahawa Syarikat telah memperoleh keuntungan dan prestasi syarikat dianggap baik. Namun, jika tidak ada keuntungan tetapi kerugian maka prestasi syarikat akan dianggap tidak baik.

 

Maklumat kewangan diambil dan disimpan dalam sistem perakaunan yang mengikuti kaedah entri dua kali di mana transaksi masuk dua kali, sekali di sisi kredit dan sekali di sisi debit. Berdasarkan maklumat yang ditangkap dan disimpan baki percubaan yang membantu memastikan bahawa data ditangkap dan diposkan dengan tepat.

 

Selepas itu, penyata untung rugi dan kunci kira-kira dihasilkan, yang merupakan penyata kewangan penting dari mana kesihatan syarikat dapat diukur.

 

Penyata kewangan membantu pengurus syarikat untuk memahami syarikat mereka dengan lebih baik. Biasanya, pengurus dapat menyediakan 3 penyata kewangan ini untuk setiap bulan atau suku untuk membantu mereka mengambil langkah pembetulan sekiranya diperlukan.

 

Begitu juga, laporan penting ini untuk perniagaan kecil akan membantu mereka mendekati pemberi pinjaman atau jika mereka sudah meminjam untuk memberitahu prestasi mereka kepada pemberi pinjaman.

 

 

Bumbu Agency Sdn Bhd ada menyediakan khidmat-khidmat seperti berikut:

  • Membantu menguruskan kempen marketing
  • Memberi konsultasi untuk mengembangkan bisnes
  • Menyediakan video korporat, montaj atau animasi 2D/3D
  • Menghasilkan rekaan grafik / video pengiklanan
  • Servis Pengiklanan digital

Syarikat kami sangat berpengalaman di dalam industri dan mempunyai portfolio yang kuat. Hubungi Encik Umar di 0176026002 atau Cik Iza di 0108989188 untuk pertanyaan lanjut. Email: bumbu agency@gmail.com

Bumbu Agency sangat aktif di media sosial, follow kami!

  1. Instagram: @bumbu.agency
  2. Facebook: Bumbu Agency
  3. Twitter: @bumbuagency
  4. Tiktok: @bumbuAgency
Written by

0173260632

Leave a comment:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top
BUMBU AGENCY
Marketing
Digital Agency
Bumbu Agency Sdn Bhd is Malaysia’s integrated marketing and production company under one roof.
GENERAL INQUIRIES
bumbuagency@gmail.com